Volente d.o.o.     info@volente.si     040 166 741       

Podjetje Volente d.o.o. se ukvarja s pravnim svetovanjem. Združujemo znanja s področja prava, ekonomije in informacijskih tehnologij. Ne učimo se iz naših napak, ampak naših uspehov. Svoje znanje vedno znova nadgrajujemo. Ne oklepamo se konvencionalnih metod dela, pač pa smo agilni pri svojem delu. Hitro poiščemo prave rešitve. Sodelujemo s partnerji z različnih področij. Nudimo celostne rešitve.

Z večletnimi izkušnjami na področju prava javnih naročil nudimo strokovne storitve tako naročnikom kot ponudnikom. Za naročnike pripravljamo razpisne dokumentacije, izvajamo vse postopkovne faze javnih naročil in rešujemo revizijske zahtevke. Izkušnje imamo tako na večjih gradbenih projektih, pri nabavi zahtevnih medicinskih pripomočkov in sklepanju večletnih pogodb ter okvirnih sporazumov. Za ponudnike izvajamo preglede ponudbenih dokumentacij, svetujemo v postopku prijave na naročilo in pripravljamo revizijske zahtevke ter odgovore na zahtevke drugih ponudnikov. Svetujemo tudi v postopkih javno-zasebnih partnerstev.

Za naše stranke pripravljamo različne pogodbe na področju gradbeništva (FIDIC), nakupu in prodaji nepremičnin, na področju informacijskih tehnologij in intelektualne lastnine, oglaševalske pogodbe ter ostale pogodbe civilnega prava.

Zaradi združevanja znanj z različnih področij lažje izluščimo srž problema, zato tudi najdemo boljše rešitve.

Veselimo se novih izzivov. Dobrodošli.

Blaž Strmole


Volente d.o.o., poslovno svetovanje in razvoj IT rešitev, d.o.o., Jamska 29, 8233 Mirna, Reg. organ: Okrožno sodišče v Novem mestu, Srg vpisa: 2011/5823, Osnovni kapital: 10.479,00 EUR